Σ.Σ.Ε.Φ.Φ.

Σύνδεσμος Συσκευαστικών Επιχειρήσεων
Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών